OBAVIJESTI:


1.

Sukladno članku 517. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva VARKOM d.d., OIB: 39048902955, MBS: 070054597, Varaždin, Trg bana Jelačića 15 (Društvo preuzimatelj) i ODVODNJA d.o.o., OIB: 10186946018, MBS: 070125709, Sigetec Ludbreški, Sajmišna 19 (pripojeno Društvo), daju slijedeću
OBJAVU

Da su dana 06.03.2019. godine sklopili Ugovor o pripajanju trgovačkih društava

 

2.

        Obavještavamo Vas da se, zbog pripajanja trgovačkog društvaOdvodnja d.o.o. Ludbreg trgovačkom društvuVarkom d.d. Varaždin, usluga odvodnje obračunava na računima za vodne usluge koje ispostavlja Varkom d.d. Varaždin.
        Ukoliko račune za izvršenu uslugu odvodnje, koje ste primili do 30.4.2019. od Odvodnja d.o.o. Ludbreg, niste platili, obavještavamo Vas da zbog izvršenog pripajanja, više ne postoji mogućnost plaćanja na IBAN Odvodnje Ludbreg koji je istaknut na tom računu, već je uplatu potrebno izvršiti na IBAN Varkom d.d. Varaždin:

        HR36 2340 0091 1101 81847

 

3.

Informacije i reklamacije

Na šalteru Informacija i reklamacija Varkom d.d. Varaždin zaprimaju se:

Korisnici mogu reklamacije podnijeti u roku od 8 dana od nastupa okolnosti koja je predmet reklamacije i to u pisanom obliku, na adresu: Trg bana Jelačića 15, Varaždin, s naznakom „Reklamacije“.

Uz to, za račune ispostavljene temeljem izvršenih usluga vrijedi napomena o podnošenju reklamacija, odštampana na obrascu računa.


Adresa šaltera informacija i reklamacija Varkom d.d. Varaždin:
Trg bana Jelačića 15, Varaždin

Radno vrijeme šaltera informacija i reklamacija:

Ponedjeljak 07:00 - 15:00
Utorak 07:00 - 17:00
Srijeda 07:00 - 15:00
Četvrtak 07:00 - 15:00
Petak 07:00 - 13:00


Kontakt osoba:
KSENIJA PAVLOVIĆ MARAVIĆ
Tel.     042/406-423
email: gric@varkom.com